Conditioners, crèmespoelingen en herstructurerende producten

Producttype

Product voor het verzorgen van het haar zoals conditioneren, ontwarren en antistatische werking.

Goede praktijken

 • Volg de gebruiksaanwijzing bij het product en de voorgeschreven dosering.
 • Vermijd contact met de ogen.
 • Na gebruik zorgvuldig de handen wassen en drogen.
 • Draag geschikte handschoenen bij herhaald gebruik.  
      
 • Droog en op kamertemperatuur bewaren (max 25°c).
 • Bij morsen met veel water opnemen of wegspoelen.

Voor producten in spuitbussen:

 • Koel, droog en bij kamertemperatuur bewaren.
 • Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C.
 • Houder onder druk. Na gebruik nier doorboren of verbranden.

Specifieke risico’s

 • Irriterend voor de ogen.
 • Toxisch bij inslikken.
 • Veelvuldig gebruik kan allergieën voor andere producten of irritatie in de hand werken.

Voor producten in spuitbussen:    

 • Kan ontvlambaar tot zeer licht ontvlambaar zijn.
 • Explosiegevaar bij brand. (houder onder druk).

Terug naar Verzorgingsproducten.