Straighteners

Producttype

Alkalische gel of crème voor een permanente ontkrulling van het haar, altijd gevolgd door een fixatie/neutralisatie behandeling.

Goede praktijken

  • Volg de gebruiksaanwijzing bij het product.
  • Zorg voor een goede ventilatie en draag geschikte handschoenen.
  • Vermijd contact met de ogen en de huid.
          
  • Droog en op kamertemperatuur bewaren (max 25°c).
  • Bij morsen met veel water opnemen of wegspoelen.

Specifieke risico’s

  • Irriterend voor de ogen.
  • Irriterend voor de huid.
  • Toxisch bij inslikken.

Terug naar straighteners