Tijdelijke haarkleurmiddelen (kleurversteviger, color mousse)

Producttype

Tijdelijke, uitwasbare kleuring voor het haar in vloeibare of mousse vorm.

Goede praktijken

 • Volg de gebruiksaanwijzing bij het product.
 • Draag geschikte handschoenen.
 • Vermijd contact met de ogen en de huid.

 • Droog en op kamertemperatuur bewaren (max 25°c).
 • Vermijd open vuur en warmtebronnen.
 • Bij morsen met veel water opnemen of wegspoelen.

Voor kleurmiddelen in spuitbussen:

 • Houder onder druk.
 • Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een temperatuur boven 50 °C.
 • Houder onder druk. Na gebruik niet doorboren of verbranden.

Specifieke risico’s

 • Kan een allergische reactie veroorzaken.
 • Toxisch bij inslikken.
 • Kan ontvlambaar zijn.

Voor kleurmiddelen in spuitbussen

 • Kan ontvlambaar tot zeer licht ontvlambaar zijn.
 • Explosiegevaar bij brand. (houder onder druk)

Terug naar haarkleurmiddelen