FAQs

 1. Hoe kan ik mijn handen beschermen en huidproblemen voorkomen?
  Vermijd rechtstreeks contact met de producten en draag steeds handschoenen wanneer dit wordt aanbevolen in de gebruiksaanwijzing bij het product.Was en droog uw handen zorgvuldig, zonder de ruimte tussen de vingers te vergeten.
  Verzorg uw handen met beschermende en hydraterende crèmes.
  Vermijd het dragen van ringen tijdens het werk.
  In geval van huidproblemen, vraag zo snel mogelijk een medisch advies

 2. Kan naast de producten ook het in kapsalons gebruikte materiaal tot ongewenste reacties leiden?
  Metalen gebruiksvoorwerpen kunnen nikkel bevatten dat bij sommige mensen allergische reacties veroorzaakt. Geef dus de voorkeur aan niet metalen gebruiksvoorwerpen of, voor scharen bijvoorbeeld, aan scharen die geen nikkel bevatten of een handvat in kunststof hebben.
  Handschoenen op basis van latex kunnen ook tot allergieën leiden.

 3. Welke vragen moet ik stellen tijdens de inwerktijd van een haarproduct?
  Voelt u geen abnormale reactie (jeuk, gekriebel, branderig gevoel …)?
  Indien het antwoord positief is, de haren onmiddellijk spoelen en uw klant aanraden om medisch advies te vragen vooraleer u opnieuw eenzelfde soort product gebruikt.
  De ingrediëntenlijst op de verpakking van het product kan de arts helpen om de oorzaak van de reactie te bepalen..

 4. Wat moet ik doen wanneer ik mijn onwel voel of wanneer mijn klant zich onwel voelt tijdens het aanbrengen van een haarproduct?
  Wanneer men zich niet goed voelt (malaise) of in geval van ademhalingsproblemen, een opzwelling van het gezicht of huiduitslag die zich snel verspreidt, het product uitspoelen, naar buiten gaan of de klant naar buiten begeleiden in de frisse buitenlucht en dringend een arts of een ziekenwagen (112) bellen. Ook wanneer het gaat om vluchtige producten of producten in spuitbussen, naar buiten gaan of de klant naar buiten begeleiden in de frisse buitenlucht.

 5. Wat moet ik vragen aan een klant die voor het eerst een haarkleuring wenst?
  Hebt u reeds uw haar laten kleuren? Welk soort kleuring was het? Ondervond u al eerder abnormale reacties ten gevolge van een kleuring?
  Vooraleer het haar opnieuw wordt gekleurd, moet de oorsprong van iedere abnormale reactie achterhaald worden, idealiter door een arts.

 6. Wat moet ik doen wanneer een klant na een haarkleuring terugkeert naar het kapsalon en klaagt over abnormale reacties (rode vlekken, jeuk, blaasjes, zwellingen…)?
  Een allergische reactie kan zich voordoen enkele uren tot enkele dagen na een kleuring. Raad uw klant aan om een arts te raadplegen om de oorzaak van de reactie te achterhalen en voor een gepaste behandeling. Overhandig hem/haar een exemplaar van de verpakking van de gebruikte producten zodat de arts beschikt over de ingrediëntenlijst(en).
  Verdachte producten mogen niet meer worden gebruikt voor er medisch advies werd ingewonnen.

 7. Mag ik een haarkleuring doen bij een zwangere vrouw?
  De veiligheid van haarkleurmiddelen wordt ook getest voor zwangere vrouwen. Men mag dus de haren kleuren zonder risico tijdens de zwangerschap, behalve wanneer er een tegenindicatie is vermeld op het product.

 8. Een zeer jonge klant(e) wenst zijn (haar) haren te laten kleuren? Is dit zonder risico?
  Haarkleurmiddelen en in het bijzonder permanente en semipermanente oxidatieve haarkleurmiddelen kunnen allergische reacties veroorzaken. Wanneer iemand gevoelig is voor een bepaalde stof, blijft dit zo voor de rest van zijn/haar leven. Bovendien kunnen de reacties verergeren en zich uitbreiden tot andere stoffen. Om die reden worden permanente en semipermanente haarkleuringen afgeraden voor de leeftijd van zestien jaar.

 9. Kan een haarkleurmiddel zonder ammoniak een allergische reactie uitlokken?
  Ja, allergische reacties kunnen ook door andere stoffen worden veroorzaakt, onder meer door de kleurcomponenten van haarkleurmiddelen. Ammoniak kan vooral tot irritatie van de ademhalingswegen en de ogen leiden. Een goede ventilatie is dus absoluut noodzakelijk wanneer men werkt met producten die ammoniak bevatten.

 10. Kan een product op basis van natuurlijke of biologische bestanddelen allergische reacties uitlokken?
  Ja, natuurlijke producten op basis van plantenextracten bijvoorbeeld kunnen allergische reacties veroorzaken. Ook de parfums die worden toegevoegd aan de producten kunnen natuurlijke, allergene stoffen bevatten.

 11. Kan men allergisch reageren op een product dat reeds eerder zonder problemen werd gebruikt?
  Ja. Het kan gaan om irritatie of een allergie.
  Irritatie kan na verloop van tijd ontstaan in geval van herhaalde blootstelling aan een of meerdere irriterende producten, shampoos of langdurig contact met water.
  Allergische reacties kunnen ook plots opduiken na verschillende behandelingen met eenzelfde product. Deze kunnen te maken hebben met de frequentie en de duur van de blootstelling, het gebruik van andere producten die hetzelfde allergeen bevatten of met de conditie van de huid.

 12. Mag ik verschillende haarkleurmiddelen mengen om een originele kleuring te bekomen?
  Nee! Haarkleurmiddelen zijn zodanig samengesteld om in alle veiligheid een optimaal resultaat te garanderen wanneer de goede gebruikspraktijken worden nageleefd. Ga zeker niet zomaar mengen! De bestanddelen van verschillende kleurmiddelen zijn niet noodzakelijk onderling compatibel. Wanneer ze worden vermengd zonder zich te houden aan de instructies op de gebruiksaanwijzing, kan dit leiden tot een irriterend of allergieverwekkend mengsel en/of een wijziging van de optimale proporties van de verschillende bestanddelen die een veilig gebruik garanderen. Houd u dus nauwgezet aan de gebruiksaanwijzing van het haarkleurmiddel en meng nooit verschillende producten, tenzij dit uitdrukkelijk door de fabrikant is vermeld.

 13. Mag ik de restjes bewaren voor later gebruik?
  Helaas niet. Een haarkleurmiddel moet net voor gebruik bereid worden omdat de bestanddelen gevoelig zijn voor contact met de omgeving. Gooi systematisch de niet gebruikte mengsels en de lege verpakkingen weg. Hou u strikt aan de geldende wetgeving inzake afvalverwijdering. Een professioneel kapper sluit herbruikbare producten (met meerdere dosissen) onmiddellijk na gebruik op een correcte manier af.

 14. Mag ik een fixerend product in een spuitbus en een haardroger gebruiken om de haren « dynamisch » te modelleren?
  De verleiding is ongetwijfeld groot … en het resultaat kan prachtig of … verschrikkelijk zijn! Ontvlambare producten (zoals spuitbussen die ontvlambare drijfgassen bevatten, alcohol bevattende producten,enz.) mogen immers niet worden gebruikt of verneveld in de buurt van een vlam of een gloeiend voorwerp. Het explosiegevaar is reëel. Een haardroger werkt dank zij een elektrisch verwarmde weerstand: het is dus verboden om een spuitbus te gebruiken in de buurt van een haardroger!

 15. Mag ik mijn juwelen aanhouden bij het aanbrengen van een haarkleurmiddel?
  Welke ook uw taken zijn in het kapsalon, u kan best geen juwelen aan handen en vingers dragen op uw werkplaats. Voor haarkleuringen draagt u best aangepaste handschoenen. Vermijd alle metalen voorwerpen.

 16. Moet ik mijn haarproducten bewaren in de ijskast om de levensduur ervan te verlengen?
  Nee, bewaar de producten bij een temperatuur gaande van koel tot kamertemperatuur, in een droge en goed geventileerde ruimte.

 17. Hoe bewaar ik het best mijn haarproducten?
  Bewaar de producten bij een temperatuur gaande van koel tot kamertemperatuur, in een droge en goed geventileerde ruimte. Vermijd blootstelling aan volle zon. Sluit de producten direct na gebruik goed af indien ze bewaard mogen worden. Zorg voor een goed stockbeheer: controleer de vervaldata en de PAO voor herbruikbare producten, hanteer het principe “first in, first out” (eerst aangekochte producten eerst gebruiken).