Semi-permanente oxidatieve haarkleurmiddelen

Producttype

Mengsel van kleurstoffen in vloeibare vorm of op crème basis voor semi-permanente kleuring van het haar na menging met een oxidatiemiddel.  

Goede praktijken

 • Volg nauwkeurig de gebruiksaanwijzing en de eventuele waarschuwingen bij een product.
 • Zorg voor een goede ventilatie en draag geschikte handschoenen.
 • Vermijd contact met de ogen en de huid.
 • Bewaar wat afstand bij de bereiding van het mengsel.
 • Kleuring direct na bereiding aanbrengen.
 • Niet gebruiken voor het kleuren van wimpers of wenkbrauwen.

 

 • Droog en op kamertemperatuur bewaren (max 25°c).
 • Vermijd open vuur en warmtebronnen.
 • Verpakking na gebruik direct sluiten.
 • Restanten na menging met oxidatiemiddel niet bewaren maar direct wegspoelen.
 • Bij morsen met veel water opnemen of wegspoelen.

Voor kleurmiddelen in spuitbussen:

 • Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een temperatuur boven 50 °C.
 • Houder onder druk. Na gebruik niet doorboren of verbranden.

Specifieke risico’s

 • Irriterend voor huid en ogen.
 • Hoog allergeenpotentieel.
 • Kan ontvlambaar zijn.
 • Toxisch bij inslikken.
 • Voor kleurmiddelen in spuitbussen:
 • Kan ontvlaambaar tot zeer licht ontvlambaar zijn.
 • Explosiegevaar bij brand. (houder onder druk).

Terug naar haarkleurmiddelen

Waarschuwingen

 • Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.
  Haarkleurmiddelen en vooral oxydatiemiddelen kunnen allergische reacties veroorzaken. Deze kunnen soms hevig zijn. Door de gebruiksinstructies te volgen kan het risico op allergische reacties worden verminderd, maar niet volledig worden uitgesloten.

  De allergische reactie treedt onmiddellijk op of enkele uren of dagen na contact met het haarkleurmiddel. De reactie kan gepaard gaan met rode vlekken, jeuk, zwellingen, soms blaasjes (met vocht gevulde blaasjes), op de hoofdhuid en/of het voorhoofd, de slapen, in de nek, achter de oren of zelfs op de oogleden.

  Ook een acute anafylactische reactie, met cardiovasculaire en ademhalingsproblemen is mogelijk.

  Deze reacties kunnen zich herhalen en verergeren wanneer het product opnieuw wordt aangebracht.  

 • Lees en volg de instructies.
  Door de gebruiksinstructies te volgen, zijn de kapper en zijn klant beter beschermd en blijft het risico op ongevallen en ongewenste reacties beperkt.

 • Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan zestien jaar.
  Het gebruik van haarkleurmiddelen kan verantwoordelijk zijn voor het opduiken van allergische reacties. Wanneer iemand gevoelig is voor een bepaalde stof, blijft dit meestal zo voor gans zijn leven. Bovendien kunnen de reacties verergeren wanneer men opnieuw in contact komt met het allergeen. Allergische reacties kunnen zich ook uitbreiden tot andere stoffen die verwant zijn aan dit eerste allergeen en die bijvoorbeeld gebruikt worden in geneesmiddelen, kleren, inkt, … . Men moet dus vermijden om kinderen en adolescenten bloot te stellen aan haarkleurmiddelen die tot allergiën en tot schade kunnen leiden op lange termijn.  

 • Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.
  Tijdelijke tatoeages op basis van henna worden onder meer aangeboden op vakantieoorden, op het strand of tijdens festivals, …. Wanneer de producten voor de tijdelijke tattoo’s alleen henna bevatten, zijn de resulterende tattoo’s lichtbruin van kleur en verdwijnen ze vrij snel. Voor een sneller en donkerder effect wordt soms parafenyleendiamine, aan de henna toegevoegd. Dit zwarte pigment is zeer allergeen wanneer het op de huid wordt aangebracht. Het zit ook in tal van permanente haarkleurmiddelen. Er kan dus een allergie optreden door een tijdelijke tatoeage die parafenyleendiamine bevat en die allergische reactie kan opnieuw opduiken bij het kleuren van het haar. 

 • Kleur uw haar niet als:
  • u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,
  • Wanneer de huid beschadigd of geïrriteerd is of wanneer men uitslag heeft, dan is de huid minder goed beschermd en kunnen de bestanddelen van het haarkleurmiddel makkelijker doordringen, wat het risico op irritatie en allergische reacties verhoogt. 
  • u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,
  • u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.

Een reactie kan een teken zijn van een allergische reactie of van irritatie die kan verergeren wanneer men zijn haar laat kleuren. Aan de hand van een medisch onderzoek kunnen de oorzaak en de nodige maatregelen worden achterhaald.

 • Allergietest:
  Een voorafgaande test wordt over het algemeen aanbevolen op het etiket van permanente en semi-permanente haarkleurmiddelen om de risico’s op allergische reacties op te sporen.
  Een negatief resultaat is echter geen garantie op het uitblijven van een allergische reactie tijdens of na het kleuren van het haar.

Terug naar haarkleurmiddelen

Maatregelen in geval van een reactie

Wanneer de volgende reacties opduiken tijdens of na het kleuren:

 • jeuk, kriebelen, branderig gevoel, huiduitslag of elke andere abnormale reactie 
  spoel onmiddellijk de haren en vermijd kleuringen voor er medisch advies werd ingewonnen.
 • unHuiduitslag die zich snel uitbreidt, duizeligheid, onpasselijkheid, ademhalingsproblemen en/of gezwollen ogen of een gezwollen gezicht
  spoel onmiddellijk de haren en roep dringend een arts of een ambulance (112).

Overhandig een kopie van de verpakking aan uw klant(e). Wanneer er een allergische reactie optreedt kan de ingrediëntenlijst op de verpakking de arts helpen om het allergeen sneller te identificeren.

Terug naar haarkleurmiddelen