Opgelet: brazilian treatment

Het glad maken van het haar en 'brazilian treatment' producten

Informatie en aanbevelingen vanwege FOD Volksgezondheid.

In 2010 en 2011 werden verschillende schadelijke producten voor het glad maken van haar (‘brazilian treatment’) gevonden op de Europese markt. 
Click hier om de lijst te raadplegen.

De producten voor het glad maken van haar worden voornamelijk door professionelen (kappers) gebruikt. Dit soort producten worden aangeboden op internet en via andere kanalen. De ‘brazilian treatment’ producten komen vaak uit de VSA of Brazilië.
Bij de behandelingen van het haar zit vaak een warmtebehandeling bij hoge temperaturen (de zogenaamde 2e fase). Bij die warmtebehandeling (met haardroger, stijltang, …) kunnen formaldehyde-dampen vrijkomen. Frequente blootstelling aan formaldehyde-dampen kan leiden tot kanker. Formaldehyde kan ook irritatie van ogen en longen veroorzaken, en contacteczema (huiduitslag).
Er zijn ook andere, irriterende dampen die kunnen vrijkomen bij de warmtebehandeling.
De maximaal toegelaten concentratie van formaldehyde in cosmetica is 0,2%.
De schadelijke producten die gevonden werden, bevatten hogere concentraties formaldehyde.

Goede praktijken

Als professioneel gebruiker van haarproducten kan u de kwaliteit van de door u gebruikte producten nagaan:

  • Controleer het etiket van de producten. Een abnormale of onvolledige etikettering is een eerste index van niet- overeenstemming van het product. Alle cosmetica moeten volgende gegevens dragen. 
  • Vraag na bij de verdeler, importeur of fabrikant of de maximaal toelaatbare concentratie van 0,2% formaldehyde in het product voor het gladmaken van haar gerespecteerd werd. Producten die tussen 0,05% en 0,2% formaldehyde bevatten, moeten de zin “bevat formaldehyde” dragen op de verpakking.
  • Vermijd de producten in de bijgevoegde lijst.
    De lijst bevat schadelijke producten die binnen en buiten Europa gevonden werden.
  • Een regelmatige luchtverversing is een must. Raadpleeg een arts indien u irritatie aan de ogen, de longen of de huid vaststelt na het gebruik van producten voor het gladmaken van haar.

U kan de bevoegde dienst inspectie bij FOD Volksgezondheid contacteren via e-mail : apf.inspec@gezondheid.belgie.be of per telefoon 02/524.74.70 indien u meer informatie wenst of twijfels heeft over een bepaald product.

Terug naar straighteners.