‘Zure’ permanentvloeistoffen

Producttype

Zure vloeistof om haren permanent in vorm te brengen. Het product bestaat uit 2 delen die vlak voor gebruik gemengd worden. De permanent behandeling wordt altijd gevolgd door een fixatie/neutralisatie behandeling.

Goede praktijken

 • Volg de gebruiksaanwijzing bij het product. De twee delen vlak voor het gebruik mengen. Nooit apart gebruiken.
 • Zorg voor een goede ventilatie en draag geschikte handschoenen.
 • Vermijd contact met de ogen en de huid.
 • Restanten na menging niet bewaren maar direct wegspoelen.
         
 • Droog en op kamertemperatuur bewaren (max 25°c).
 • Bij morsen met veel water opnemen of wegspoelen.

Specifieke risico’s

 • Irriterend voor de ogen.
 • Irriterend voor de huid.
 • Kan een allergische reactie veroorzaken.
 • Toxisch bij inslikken.

Terug naar Permanentproducten.