Haarontkleuringsmiddelen

Producttype

Reduceermiddel voor het verwijderen of afzwakken van permanente of semipermanente oxidatie haarkleuringen. Deze producten bestaan uit twee delen die voor gebruik moeten worden vermengd.

Goede praktijken

  • Volg de gebruiksaanwijzing bij het product.
  • Draag geschikte handschoenen.
  • Vermijd contact met de ogen en de huid.
  • Droog en op kamertemperatuur bewaren (max 25°c).
  • Bij morsen met veel water opnemen of wegspoelen.

Specifieke risico’s

  • Irriterend voor de ogen en de huid.
  • Kan een allergische reactie veroorzaken
  • Toxisch bij inslikken.