Glanssprays

Producttype

Glansproducten in spuitbus.

Goede praktijken

 • Volg nauwkeurig de gebruiksaanwijzing bij het product.
 • Vermijd contact met de ogen.
      
 • Droog en op kamertemperatuur bewaren (max 25°c).
 • Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C.
 • Houder onder druk. Na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • Bij morsen met veel water opnemen of wegspoelen.

Specifieke risico’s

 • Irriterend voor de ogen.
 • Toxisch bij inslikken.
 • Kan ontvlambaar tot zeer licht ontvlambaar zijn.
 • Explosiegevaar bij brand. (houder onder druk).

Terug naar styling en finishing producten.