Producten voor het fixeren of neutraliseren van een permanent

Producttype

Vloeistof of emulsie met gestabiliseerde waterstofperoxide of natriumbromaat voor het fixeren of neutraliseren van een permanent. 

Goede praktijken

 • Volg de gebruiksaanwijzing bij het product, met speciale aandacht voor de verdunning.
 • Zorg voor een goede ventilatie en draag geschikte handschoenen.
 • Vermijd contact met de ogen en de huid.
 • Niet in contact brengen met metalen voorwerpen.
 • Direct na gebruik goed afsluiten.
    
 • Droog en op kamertemperatuur bewaren (max 25°c), ver weg van andere brandbare stoffen.
 • Vermijd open vuur en warmtebronnen.
 • Bij morsen met veel water opnemen of wegspoelen.

Speifieke risico’s

 • Irriterend voor de ogen.
 • Irriterend voor de huid.
 • Toxisch bij inslikken.
 • Bevordert brand van andere stoffen.

Terug naar Permanentproducten.