Shampoos

Producttype

Product voor de reiniging en de verzorging van het haar en de hoofdhuid.

Goede praktijken

 • Volg de gebruiksaanwijzing bij het product en de voorgeschreven dosering.
 • Vermijd contact met de ogen.
 • Breng voor gebruik een beschermende handcrème aan.
 • Na gebruik zorgvuldig de handen wassen en drogen.
 • Vermijd intensief gebruik. Draag geschikte handschoenen bij herhaald gebruik.   
      
 • Droog en op kamertemperatuur bewaren (max 25°c).
 • Bij morsen met veel water opnemen of wegspoelen.

Voor shamppos in spuitbussen:

 • Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C.
 • Houder onder druk. Na gebruik niet doorboren of verbranden.

Specifieke risico’s

 • Irriterend voor de ogen.
 • Toxisch bij inslikken.
 • Veelvuldig gebruik kan allergieën voor andere producten of irritatie in de hand werken.

Voor shampoos in spuitbussen:

 • Kan ontvlambaar tot zeer licht ontvlambaar zijn.
 • Explosiegevaar bij brand. (houder onder druk)

Terug naar Verzorgingsproducten.