Plantaardige haarkleurmiddelen

Producttype

Plantaardige kleurstoffen voor het kleuren van het haar.

Goede praktijken

 • Volg de gebruiksaanwijzing bij het product.
 • Zorg voor een goede ventilatie en draag geschikte handschoenen.
 • Vermijd contact met de ogen en de huid.
 • Verpakking na gebruik direct sluiten.
 • Droog en op kamertemperatuur bewaren (max 25°c).
 • Bij morsen met veel water opnemen of wegspoelen.     

Voor kleurmiddelen in spuitbussen:

 • Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C.
 • Houder onder druk. Na gebruik niet doorboren of verbranden.

Specifieke risico’s

 • Kan een allergische reactie veroorzaken.
 • Toxisch bij inslikken.
 • Kan ontvlambaar zijn.

Voor kleurmiddelen in spuitbussen:

 • Kan ontvlambar tot zeer licht ontvlambaar zijn.
 • Explosiegevaar bij brand. (houder onder druk)

Terug naar haarkleurmiddelen