15 basisregels voor een veilig gebruik van haarproducten

Wat moet je weten voor je aan de slag gaat met haarproducten voor professionele kappers? 

 

 1. Lees altijd de gebruiksaanwijzing voor het gebruik van een product en volg deze nauwkeurig op.

 2. Indien u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald ingrediënt, raadpleeg dan altijd voor gebruik de ingrediëntenlijst van de producten waar u mee werkt. Praat met uw klanten om te weten of zij eerder allergische reacties hebben gehad.

 3. Breng nooit cosmeticaproducten aan op een beschadigde huid. Controleer de hoofdhuid van uw klanten op eventuele wondjes. Gebruik handschoenen en zorg voor een goede verzorging en bescherming van uw handen. Vermijd het dragen van juwelen aan de handen en het gebruik van gereedschap dat nikkel bevat. 

 4. Meng producten nooit, tenzij dit door de fabrikant wordt aangegeven. Meng altijd volgens de aangegeven volgorde en verhoudingen. Wijk nooit van af van de aangegeven verhoudingen. Om uw klanten te beschermen, houd u steeds aan de voorgeschreven dosissen en inwerktijd van het product.

  Vraag tijdens de behandeling aan de klant of hij/zij geen last heeft van een branderig gevoel of jeuk. Wanneer er een probleem is, overvloedig spoelen met lauw water en het product niet opnieuw aanbrengen.

 5. Maak de producten aan met schoon materiaal in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur voorzien van een toestel voor luchtverversing.

 6. Draag beschermende kledij en handschoenen. handschoenen verplicht kapper

 7. Werk schoon, zorg voor een goede hygiëne. Reinig zorgvuldig het materiaal na elk gebruik. Gemorst product zorgvuldig opnemen en met water schoonmaken; niet opnieuw gebruiken.

 8. Gooi niet-gebruikte mengsels, productresten en lege verpakkingen weg. Houd u strikt aan de geldende wetgeving inzake afval. Voor producten die bewaard mogen worden, sluit de producten direct na gebruik goed af..

 9. Zorg voor een goed stockbeheer: controleer de vervaldata en de PAO bij herbruikbare producten. Hanteer het principe « first in, first out » (eerst aangekochte producten eerst gebruiken).

 10. Bewaar producten in hun originele verpakking. Giet producten niet over in andere recipiënten behalve wanneer dit duidelijk gevraagd wordt in de gebruiksaanwijzing. Vermijd in dit geval het gebruik van verpakkingen voor levensmiddelen of dranken.

 11. Bewaar producten op een koele temperatuur tot kamertemperatuur en op een droge plaats.

 12. Brandbare producten (zoals spuitbussen met brandbare drijfgassen of alcoholproducten) niet in de buurt van een open vuur of in de richting van een gloeiend voorwerp gebruiken of vernevelen. Houd deze producten ver weg van ontstekingsbronnen.

  Rook nooit in de onmiddellijke nabijheid van deze producten. Houd nooduitgangen vrij.

 13. Zorg voor een goede algemene ventilatie van de werkplaats.

 14. Houd de producten buiten bereik van kinderen en voorkom dat kinderen in de opslagruimte kunnen.

 15. Indien er zich toch een ongeval voordoet, bel het Alarmnummer 112, raadpleeg een arts of bel het Antigifcentrum (070/245 245). Houd de verpakking en de bijsluiter bij voor de arts of om te bellen naar het Antigifcentrum.