Semi-permanente haarkleurmiddelen (kleur op kleur)

Producttype

Mengsel van kleurstoffen in vloeibare vorm of op crème basis voor semi-permanente kleuring van het haar.

Goede praktijken

 • Volg nauwkeurig de gebruiksaanwijzing bij het product.

Draag geschikte handschoenen.

 • Vermijd contact met de ogen en de huid.
 • Droog en op kamertemperatuur bewaren (max 25°c).
 • Vemijd open vuur en warmtebronnen.
 • Bij morsen met veel water opnemen of wegspoelen.

Voor kleurmiddelen in spuitbussen:

 • Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een temperatuur boven 50 °C.  
 • Houder onder druk. Na gebruik niet doorboren of verbranden.

Specifieke risico’s

 • Kan een allergische reactie veroorzaken.
 • Toxisch bij inslikken.
 • Kan ontvlambaar zijn.

  Voor kleurmiddelen in spuitbussen:
 • Kan ontvlambaar tot zeer licht ontvlambaar zijn.
 • Explosiegevaar bij brand. (houder onder druk)

Terug naar haarkleurmiddelen