Oxidatiemiddelen voor haarkleuring en blondering

Producttype

Vloeistof of emulsie met gestabiliseerde waterstofperoxide te gebruiken in combinatie met ontkleuringsproducten of oxidatieve kleurproducten.

Goede praktijken

 • Volg nauwkeurig de gebruiksaanwijzing en de eventuele waarschuwingen bij het product.
 • Draag geschikte handschoenen.
 • Vermijd contact met de ogen en de huid.
 • Niet in contact brengen met metalen voorwerpen.
 • Verpakking na gebruik direct sluiten.
        
 • Droog en op kamertemperatuur bewaren (max 25°c).
 • Vermijd open vuur en warmtebronnen.
 • Gescheiden opslaan van brandbare stoffen zoals hout en papier.
 • Bij morsen met veel water opnemen of wegspoelen. 

Specifieke risico’s

 • Irriterend voor de ogen en de huid.
 • Toxisch bij inslikken.

Terug naar haarkleurmiddelen