Focus op irritatie

Wat is huidirritatie?

De buitenste huidlaag vormt een natuurlijke beschermlaag. Sommige irriterende stoffen tasten deze beschermende laag aan en kunnen diepere huidletsels veroorzaken. Zeer irriterende stoffen zoals zeer zure of zeer basische stoffen tasten de huid al na enkele minuten aan. Minder irriterende stoffen kunnen bij herhaald contact leiden tot een chronische huidirritatie.

Solventen (oplosmiddelen) en detergenten drogen de huid uit en maken die vatbaarder voor irriterende producten. Ook herhaalde blootstelling aan water kan de beschermlaag van de huid aantasten en tot chronische problemen leiden.

De huid reageert op irriterende stoffen door een ontstekingsreactie en tal van andere symptomen. De hevigheid van de reactie hangt af van de stof, de concentratie ervan, de duur en de frequentie van het contact, de gevoeligheid en de conditie van de huid. Bij acute gevallen zijn de symptomen: roodheid van de huid met zwelling en in geval van een ernstiger reactie, met vocht gevulde blaasjes en afsterving van weefsel. Bij chronische gevallen ziet de huid meestal rood, vervelt en wordt dikker. Er kunnen kloven en korsten ontstaan en de huid voelt branderig en gespannen aan.

 

Hoe kan irritatie worden vermeden?

Om irritatie van de huid te voorkomen, moet contact met irriterende producten worden vermeden, maar moet ook contact met water en detergenten worden beperkt. Het dragen van handschoenen met aan de binnenkant een katoenen laagje zou kunnen helpen om irritatie door zweet te vermijden. Men kan ook katoenen handschoenen dragen onder synthetische handschoenen.

 

De juiste reflex

 • Draag beschermende kledij en handschoenen wanneer dit wordt aangeraden.
 • Breng nooit cosmeticaproducten aan op een beschadigde huid.
  Zorg voor een goede verzorging en bescherming van uw handen.
  Vermijd het dragen van juwelen aan de handen en het gebruik van gereedschap dat nikkel bevat.
  Gebruik handschoenen.
  Controleer de hoofdhuid van uw klanten op mogelijke wondjes.
 • Meng producten nooit, tenzij dit door de fabrikant wordt aangegeven.
  Meng altijd volgens de aangegeven verhoudingen.
  Wijk hier nooit van af.
 • Om uw klanten te beschermen, houd u strikt aan de voorgeschreven doseringen en de inwerktijd.
  Tijdens de behandeling vraagt u aan de klant of hij/zij geen last heeft van een branderig gevoel of jeuk.
 • Wanneer er een probleem is, overvloedig spoelen met lauw water en het product niet opnieuw aanbrengen.