Hairsprays

Producttype

Lak of ander fixerend product in spuitbus of pompspray.

Goede praktijken

 • Volg nauwkeurig de gebruiksaanwijzing bij het product.
 • Vermijd inademing en contact met de ogen.
 • Weg van ontstekingsbronnen houden. Niet spuiten in de richting van een vlam, een brandende lamp of een haardroger.
 • Droog en op kamertemperatuur bewaren (max 25°c).
 • Bij morsen met veel water opnemen of wegspoelen.

Voor producten in spuitbussen:

 • Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een temperatuur hoger dan 50 °C.
 • Houder onder druk. Na gebruik nier doorboren of verbranden.

Specifieke risico’s

 • Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.
 • Toxisch bij inslikken.

Voor producten in spuitbussen:

 • Kan ontvlambaar tot zeer licht ontvlambaar zijn.
 • Explosiegevaar bij brand. (houder onder druk).

Terug naar styling en finishing producten.