Poeders en emulsies voor het ontkleuren

Producttype

Poeders of emulsies te gebruiken in combinatie met een oxidatiemiddel voor het blonderen van de haren.

Goede praktijken

 • Volg nauwkeurig de gebruiksaanwijzing en de eventuele waarschuwingen bij het product..
 • Zorg voor een goede ventilatie van het lokaal waar het product wordt bereid, draag geschikte handschoenen en blijf op een zekere afstand van het te bereiden product.
 • Vermijd contact met de ogen en de huid.
 • Niet mengen met reducerende middelen zoals permanentvloeistoffen.
 • Verpakking na gebruik direct sluiten.
 • Geef de voorkeur aan de minst vluchtige poeders of ontkleurende pasta’s.
    
 • Vermijd open vuur en warmtebronnen
 • Droog en op kamertemperatuur bewaren (max 25°c).
 • Gescheiden opslaan van overige brandbare stoffen.
 • Bij morsen met veel water opnemen of wegspoelen.
 • Restanten na menging met oxidatiemiddel niet bewaren maar direct wegspoelen.
 • Voorkom het verwijderen van droog poeder om het brandgevaar te beperken. Niet opzuigen, vegen of op een andere manier droog opnemen. 

Specifieke risico’s

 • Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
 • Kan een allergische reactie op de luchtwegen veroorzaken.
 • Droog poeder bevordert brand van andere stoffen.
 • Toxisch bij inslikke.

Terug naar haarkleurmiddelen